Szybkie przyporządkowanie dostaw w łańcuchu
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2023 r.

Serwis „Schematy transakcji łańcuchowych” zawiera aktywne narzędzie, które pomaga przyporządkować transport w ramach transakcji wielostronnych, do konkretnej dostawy oraz określić miejsce i sposób opodatkowania poszczególnych dostaw. W serwisie dostępne są także dodatki tematyczne, przepisy prawne, wideopomocniki, linki pomocnicze i pomocniki księgowego, które przybliżają tematykę związaną z transakcjami łańcuchowymi i zasadami ich opodatkowania. UWAGA: Dostęp do Serwisu przysługuje Prenumeratorom kompletu pięciu specjalistycznych Czasopism dla Księgowych w wersji papierowej (komplet promocyjny nr 1 lub 2) i/lub Abonentom internetowego Serwisu Głównego Księgowego.

Zasady rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w 2021 r.
Dodatek nr 7
do Poradnika VAT nr 8
z dnia 20.04.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
REJESTRACJA PRZY TRANSAKCJACH UNIJNYCH
Podatnicy, którzy zamierzają dokonywać transakcji z podmiotami z państw Unii Europejskiej mają obowiązek zarejestrowania się dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych - (...)
II.
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW
1.
Transakcje uznawane za WDT
Zgodnie z art. 13 ustawy o VAT, przez opodatkowaną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w (...)
str. 5
2.
Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Istnieją jednak pewne okoliczności, które powodują, że nietransakcyjne przemieszczenie własnych towarów wyłączone jest z opodatkowania. Nietransakcyjnego przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 ust. (...)
str. 6
3.
Wywóz towarów w procedurze magazynu call-off stock do innego państwa UE
Uproszczenie rozliczeń przy zastosowaniu magazynów call-off stock (które zastąpiły funkcjonujące wcześniej magazyny konsygnacyjne), obowiązujące od 1 lipca 2020 r., polega głównie na tym, że przemieszczenia (...)
str. 7
4.1.
Wymogi wynikające z ustawy o VAT
Warunki umożliwiające zastosowanie stawki VAT 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, wymienione są w art. 42 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy, (...)
str. 9
4.2.
Dokumentowanie WDT według zasad określonych w unijnym rozporządzeniu
Wątpliwości może wzbudzać zmiana przepisów unijnych dotyczących warunków umożliwiających zastosowanie obniżonej stawki VAT do WDT. Od 1 stycznia 2020 r. w wyniku nowelizacji unijnego rozporządzenia (...)
str. 10
4.3.
Udokumentowanie wywozu i dostarczenia towarów do nabywcy - checklista
√ Jeśli sam wywozisz towar, lub zlecasz transport przewoźnikowi, sprawdź czy posiadasz co najmniej dwa z poniższych dokumentów: podpisany list przewozowy CMR, konosament, (...)
str. 12
5.
Obowiązek podatkowy w WDT
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury, a jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, obowiązek ten powstanie 15. dnia miesiąca następującego (...)
str. 13
5.1.
WDT rozliczane miesięcznie
Zgodnie z art. 42 ust. 12 pkt 2 ustawy o VAT, podatnicy którzy nie posiadają dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy przed upływem terminu do (...)
str. 13
5.2.
Kwartalna metoda rozliczeń
Dla podatników rozliczających się kwartalnie, brak odpowiednich dokumentów do upływu terminu do złożenia deklaracji skutkuje tym, że dostawa nie jest wykazywana w rozliczeniu za kwartał, (...)
str. 14
6.
Ustalanie podstawy opodatkowania
W stosunku do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ustawodawca nie określił szczególnych zasad ustalania podstawy opodatkowania. Obowiązuje więc w tym zakresie przepis art. 29a ust. 1 ustawy (...)
str. 15
7.
Dostawa nowych środków transportu
Dostawa nowych środków transportu dokonywana na terytorium Wspólnoty jest traktowana w szczególny sposób. Zakwalifikowanie danej czynności do tej kategorii dokonywane jest wyłącznie ze względu na (...)
str. 15
III.
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW
1.
Transakcje uznawane za WNT
Definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odnajdujemy w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu przez podlegające opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), rozumie (...)
str. 17
2.
Nietransakcyjne przemieszczenia towarów do Polski
» Definicja nietransakcyjnego WNT Do czynności zrównanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem należy przemieszczanie przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz towarów należących do (...)
str. 17
3.
Uproszczenia w opodatkowaniu - magazyn call-off stock
Uproszczenie rozliczeń przy zastosowaniu magazynów call-off stock ułatwia podatnikom dokonywanie rozliczeń w ten sposób, że w sytuacji gdy towary przemieszczane są na terytorium Polski przez (...)
str. 19
3.1.
Warunki zastosowania uproszczenia
Gdyby nie uproszczenie w postaci procedury magazynu call-off stock, zagraniczny podatnik VAT już przywożąc towar do Polski musiałby wykazać WNT zgodnie z art. 11 ustawy (...)
str. 19
3.2.
Zastąpienie podatnika
Ustawodawca przewidział także możliwość zastąpienia podatnika, któremu miały być dostarczone towary, przez innego podatnika, regulując w art. 13c ustawy skutki, jakie to zastąpienie wywołuje. W (...)
str. 21
3.3.
Sytuacje wyłączające towary z procedury call-off stock
Jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock przestaje być spełniony którykolwiek z warunków umożliwiających stosowanie (...)
str. 22
4.
Czynności wyłączone z WNT
Ustawodawca wymienia obszerną listę przypadków, w których wewnątrzwspólnotowe nabycie nie powstaje (tzn. nabycie towaru przez polski podmiot od podmiotu z kraju UE nie rodzi obowiązku (...)
str. 23
5.
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego (...)
str. 25
6.
Podstawa opodatkowania
Reguły dotyczące podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawiera art. 30a ustawy o VAT, który odnosi się do art. 29a określającego podstawę opodatkowania dla dostawy towarów (...)
str. 26
7.
Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tego tytułu (czyli najczęściej z chwilą (...)
str. 26
8.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu
Nabycie nowych środków transportu, zawsze podlega opodatkowaniu, tj. nawet wtedy, gdy nabywcą jest podmiot niebędący podatnikiem podatku VAT. Przy czym status dostawcy takiego środka transportu (...)
str. 27
9.1.
Termin płatności podatku VAT
Zasadniczo dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie wymaga zapłaty podatku VAT. W odniesieniu do paliw płynnych nabywanych w ramach WNT, ustawodawca wprowadził inne zasady. Obowiązek (...)
str. 28
9.2.
Płatnik podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) płatnikiem jest (...)
str. 29
9.3.
Deklarowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw
Zgodnie z art. 99 ust. 11a ustawy o VAT, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podatnik (...)
str. 30
9.4.
Podstawa opodatkowania
Podmioty obowiązane do obliczania i wpłacania podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, co do zasady, określają podstawę opodatkowania na zasadach ogólnych przewidzianych dla WNT (...)
str. 31
IV.
INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA VAT-UE
1.
Zasady wypełniania informacji podsumowujących
Od 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady rozliczania transakcji zagranicznych, w tym realizowanych w ramach procedury magazynu call-off stock. Ustawodawca nałożył na podatników dokonujących (...)
str. 32
2.
Sposób sporządzenia korekty VAT-UEK
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE, należy niezwłocznie złożyć korektę błędnej informacji podsumowującej za pomocą środków komunikacji (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.